Diyanet İşleri Sözleşmeli Personel Alımı 2019, 9 Bin 500 Kişi

Diyanet İşleri Sözleşmeli Personel Alımı 2019 yılı için alım sayısını 9 Bin 500 Kişi olarak açıkladı başvuru hakkında bilgiler bu konuda

Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklama ile 2018 KPSS puanlarını değerlendirerek sözleşmeli personel alımı yapacağını bildirdi. Diyanet İşleri 9 Bin 500 sözleşmeli personel alımı Kur’an kursu öğretmeni, imam ve müezzin olarak yapılacaktır. Eğer sizde bu ilan ile ilgileniyorsanız konuyu inceleyebilirsiniz. Diyanet işleri sözleşmeli personel alımı için yayınlanan tabloyu konumuzda görebilirsiniz.

Öncelikle her iş başvurusunda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımında da belirli şartlar aranıyor. Peki bu şartlar neler ?

Diyanet İşleri Personel Alımı Başvuru Yeri ve Zamanı

 • Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan aşağıda yer alan şartları yerine getiren başvuru yapacak kişiler 7 Şubat ile 15 Şubat arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ internet sitesi üzerinden sözleşmeli personel alımı SÖZPER-2019 formunu doldurarak başvuru yapabilirler.
 • Başvuru yaptıktan sonra başvurunuzu onaylamak için sizden istenen belgeler ile herhangi il ve ya ilçe müftülüğüne yukarıda yazılan tarihlerde mesai saatleri içerisinde gidip onay işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğer yurt dışındaysanız ve ya askerlik görevini yerine getiriyorsanız ve iş başvurusu yaptıysanız sizin yerinize başka biri onay işlemlerini yine sizden istenen belgeler ile gerçekleştirebilir.

Diyanet İşleri Sözleşmeli Personel İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı ve ya T.C. kimlik numarası bulunan kimlik
 • Diploma ( Eğer başka ülkeden aldıysanız YÖK’ten denklik belgesi )
 • Hafızlık için başvuran adaylardan Hafızlık Belgesi
 • 4-6 yaş eğitim sertifikası olduğunu başvuruda bildiren kişiler için bu belge
 • Öğretmenlik belgesi yine başvuruda bildirenler için

Diyanet İşler Personel Alımı Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
 3. Unvan gruplarına göre; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)
 4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,
 7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Sınav Yeri ve Zamanı

Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

6. Sınav Konuları;

A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3. Hitabet. (10 puan)

B) Müezzin-Kayyım için;

1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)

3. Ezan ve ikamet. (10 puan)

7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesi

(https://hukukmusaviriigi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba%

C5%9Fkanl%C4%B 1 %C4%9F%C4%B 1 %20Personel%20Yeteriikleri.pdf)

bağlantısında yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini

https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

9. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Sınav sonucu ataması yapılanlar, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.

2. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacaktır.

3. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur’an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar, ağırlıklı olarak 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında; “+Hafız” gruplarında Kur’an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak, hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında istihdam edileceğinden adayların başvurularda bu hususu dikkate alarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

Diyanet İşleri personel alımları hakkında bilgi almak ve iletişime geçmek için aşağıda yer alan bilgileri kullanabilirsiniz ;

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 2858572

E-mail : persis@diyanet.gov.tr

NOT : Bu yazı https://insankaynaklari.diyanet.gov.tr/Detay/507 siteden alıntılanmıştır. Detaylar için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Diyanet İşleri Sözleşmeli Personel Tablo

UNVANI GRUBU KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU KONTENJAN

SAYISI

4-B

Sözleşmeli

Kur’an

Kursu

Öğreticisi

1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi+Hafız 200
2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 2.000
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız 20
4 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 10
5 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 10
6 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 10
7 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 300
8 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 100
9 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 20
10 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 10
11 KPSSP122 İ.H.L. + Hafız 300
12 KPSSP122 İ.H.L. 20
TOPLAM 3.000
UNVANI GRUBU KPSS PUANI MEZUNİYET DURUMU KONTENJAN

SAYISI

4-B

Sözleşmeli

İmam-

Hatip

1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız 15
2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 1.585
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız 10
4 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 50
5 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız 10
6 KPSSP124 Diğer Lisans + İ.H.L. 80
7 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız 150
8 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. 500
9 KPSSP123 İlahiyat Ön lisans 300
10 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İ.H.L. 50
11 KPSSP122 İ.H.L. + Hafız 2750
12 KPSSP122 İ.H.L. 500
TOPLAM 6.000

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir